PÅMELDING

Påmelding til Regionleiren "Ett skritt fram" foregår gjennom et påmeldingsskjema (last ned) i Excel-format. Påmeldingsskjemaet består av 5 arkfaner, hvor de tre første skal fylles ut. Nedenfor finner du en beskrivelse av de ulike arkfanene. 

Gruppen må selv sørge for å få inn den informasjonen de trenger fra deltakerne for å fylle ut de opplysningene vi trenger i påmeldingsskjemaet. 

Ferdig utfylt påmeldingsskjema sendes på e-post til regionleir@kmspeider.no innen 1. mai. Husk å trykke Lagre før du legger ved påmeldingsskjemaet, slik at all informasjonen kommer med. 

VEILEDNING

PÅMELDING

Denne arkfanen inneholder informasjon om gruppen, gruppeleder eller kontaktperson, rajer, betalingsgrunnlag og transport. Bruk merknadsfeltet dersom det er spesielle opplysninger vi trenger å vite. 

1. KONTAKTINFORMASJON
Fyll ut gruppenavn og krets.
Fyll ut navn og kontaktinformasjon til gruppeleder, eller kontaktperson i forbindelse med leiren.

2. DELTAKERE
Tallene blir automatisk fylt inn basert på data i arkfanene Deltakere og Døgn. 

3. RAJER
Fyll inn antall rajer gruppen ønsker på leiren. Rajene koster kr 40,- pr stk.

4. BETALINGSGRUNNLAG
Denne posten henter antallet med ulike kontingentsatser fra arkfanen Deltakere, Døgn, samt pkt 3 Rajer.
Summen betales til kontonr 3000 32 43229.

5. TRANSPORT
Fyll inn hvordan dere skal reise til og fra leiren (privatbiler, buss, rutebuss, tog).
Vi ønsker også å vite hvor mange biler og tilhengere dere ønsker å ha parkert under leiren. 

6. MERKNADER
Fyll ut eventuelle merknader fra gruppen. For eksempel ønsker om beliggenhet, behov for tilrettelegging, eller grupper dere ønsker å bo ved siden av.
Merknader om den enkelte deltaker føres i arkfanen Deltakere.

7. KONTROLL
Her kommer det opp evt. påminnelser eller feilmeldinger. Kontroller meldingene her før du ferdigstiller påmeldingen. 

DELTAKERE

Denne arkfanen inneholder opplysningene vi trenger om deltakere, rovere og ledere.  

Fyll ut navn, adresse, mobilnr og fødselsdato til deltakerne på leiren. 
Vet du ikke fødselsdatoen kan du fylle ut 01.01. og fødselsåret, for eksempel 01.01.2010.
Merknader kan inneholde informasjon om allergier, dietter eller lignende.

Foto er samtykke til å ta bilde/video av deltakeren, og bruke det i forbundets og leirens egne sosiale medier, dvs. leirens sosiale medier og nettside, de ulike kretsenes sosiale medier, og forbundets sosiale medier. Om det skulle være aktuelt å bruke bildet/videoen i en trykksak (avis, magasiner m.m.), vil vi ta kontakt med leder/foresatt for å få spesifikk tillatelse til å bruke det. Skriv J for tillatt og N for ikke tillatt. 

Fyll også ut navn på pårørende og mobilnr de kan kontaktes på i leiruka. 

Fyll ut et 1-tall i riktig kolonne for kontingentsats pr deltaker. 
To ledere pr gruppe får ledermoderasjon, i tillegg en ekstra for hver 10. deltaker over 20 deltakere til fullpris.
Døgndeltakere er rovere og ledere som kun kan delta på deler av leiren. Disse må også føres opp i arkfanen Døgn. Skriv et 1-tall i kolonnen for døgn.delt.

DØGN

Arkfanen Døgn inneholder informasjon om rovere og ledere som ikke kan delta på hele leiren, og som vil betale døgnpris. 

Fyll ut navn på rovere og ledere som kun kan delta på deler av leiren. Disse må også fylles ut i arkfanen Deltaker. 
Fyll ut et 1-tall for hver dag de skal delta. Skal de delta fra lørdag til mandag, fyller du ut 1-tall i kolonnen
lør, søn og man. Skal de kun delta en dag, fyller du også ut et 1-tall påfølgende dag (ellers blir det beregnet 0 døgn).

BETALINGSGRUNNLAG

Bruk denne arkfanen for å skrive ut betalingsgrunnlaget, f.eks. som bilag til bruk i eget regnskap. 
Dette arket henter antallet med ulike kontingentsatser fra arkfanen Deltakere, Døgn, samt pkt 3 Rajer.
Summen betales til kontonr 3000 32 43229.

VEILEDNING

Denne arkfanen inneholder veiledning til utfylling av påmeldingsskjemaet.