Vi anbefaler at gruppene eller kretsene går sammen om å organisere fellestransport. For de som ankommer med turbusser, vil vi ha en dropsone langs gamle riksvei 4 (Horgenmoen), ca 250 meter fra leirplassen. 

Ved hjemtransport vil bussene bli plassert langs dropsonen på gamle riksvei 4 (Horgenmoen) for pålessing.