Vi anbefaler ikke reise med privatbiler, da det er begrenset med plass til av- og pålessing av bilene. For de som likevel velger å reise med privatbiler, så vil det ikke være anledning til å kjøre ned til leirplassen. Bilene må lesses av i dropsonen langs gamle RV4 (Horgenmoen). Det vil heller ikke være mulig å parkere her for å følge ned til leirplassen. 

For ledere og rovere som kommer til leiren med privatbil, og som har behov for parkering gjennom leiren, så må dette meldes i fra på forhånd på påmeldingsskjemaet. Det er begrenset med parkeringsplasser.