Det er buss for tog på strekningen Oslo S - Gjøvik i perioden 29. juli - 23. august.

Vy gruppereiser kan sette opp eget "Buss for tog" fra Oslo S til Nordtangen hvis det melder seg mange nok. Bussen vil gå fra Oslo S lørdag 3. august om morgenen. Retur fra Nordtangen søndag 10. august ca kl 1200. Dersom dere er interessert i dette reisealternativet, skriv "Buss for tog" under pkt 5 - Transport på påmeldingsskjemaet, og skriv ca antall i merknadsfeltet.

Hvis det melder seg mange nok kommer det mer informasjon om dette. Bestilling og betaling går da gjennom Vy gruppereiser.